Закрыть
Все сервисы
Главная
Лента заметок
Теги
Группы
Рейтинги

ТрактатЪ

18 июля´05 13:45 Просмотров: 379 Комментариев: 2
І вот тут ми патходім к очєнь інтірєснаму факту - нєфари щітают сібя лудше нас, но ета всьо заблуждєніє. Ета работаєт наше міністєрства прапаганди - павсюду нєфари нєфарав убіждают в том, што ані інтіліктуали, інтілігєнти і будущая еліта нациї патамушта атріцают ідєї бальшинства і т.п. Вот кстаті задумайтєсь какой працент нєфарав срєді маладьожи. Ну гдєта пріблізітільна 10-15%.Но ета всьо нєфарства в аснавном праходіт с возрастам,так как ані стают німножка умнєє і панімают всю ущєрбнасть нєфарства і кєм ані билі і в аснавном стают прастимі лахамі-абиватілямі. А вот кагда пацани вирастают то астаютса вєрнимі сваім убіждєніям, хатя і нє паказивают етава. Тоєсть пацани єсть і срєді палітікав, діпутатав, пісатілєй, спартсмєнав і т.п. І всє ані работают на нашу ідєю і всємі срєдствамі виращівают для гасударства нових нєфарав, как прадукт пітанія ілі рісурс для новава пакалєнія пацанов, каториє прідут ім на смєну.Такоє вот іх ріальнає прідназначєніє. А лахі ета просто нєфари с вирабатаним рісурсам, каторих в прінципє єщо можна трудіть, но качіство і калічіство канєчнаго прадукта уже нє то.
(с)
Пожаловаться
Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Ведьмак    18.07.2005, 14:31
Оценка:  0
Ведьмак
А эти нефары - йенто хто? Неформалы что ли?:)
Правда сейчас что формат, что неформат -одно едино, да и все у Верки Сердючки в репертуаре:))
КлеркЪ    18.07.2005, 14:31
Оценка:  0
КлеркЪ
Ну ти в натурє ацтал! :)
Реклама
Реклама