Закрыть
Все сервисы
Главная
Лента заметок
Теги
Группы
Рейтинги

Якість житлово-комунальних послуг у м. Чернігові: обслуговування ліфтового господарства

29 ноября´12 15:48 Просмотров: 454 Комментариев: 0

27 листопада 2012 року о14:00 у приміщенні малого залу засідань Чернігівської міської ради, що заадресою м. Чернігів, вул. Магістратська, 7, відбувся круглий стіл на тему«Якість житлово-комунальних послуг у м. Чернігові: обслуговування ліфтовогогосподарства».

Захід проведено в рамках проекту «Співпраця партій та громадських організаційна користь громаді: підвищення якості комунальних послуг в м. Чернігові», якийреалізується Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень запідтримки Міжнародного Республіканського Інституту та United States Agency forInternational Development (USAID).

Участь у круглому столі взяли представники виконавчого комітету Чернігівськоїміської ради, депутати Чернігівської міської ради, представники місцевихгромадських організацій та політичних партій, громадські активісти тажурналісти.

Захід став логічним продовженням першого в рамках проекту круглого столу«Якість житлово-комунальних послуг у м. Чернігові: результати аналізу тарекомендації експертів» і був присвячений презентації результатів новихдосліджень Поліського фонду в рамках проекту, що реалізується (зокрема, щодоліфтового господарства м. Чернігова).

Менеджер Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень Ольга Різенкопрезентувала результати соціологічного опитування «Якість житлово-комунальнихпослуг у місті Чернігові». Дане дослідження проводилось в рамках ще одногопроекту Поліського фонду «Дослідження громадської думки щодо наданнякомунальних послуг у м. Чернігові», який реалізовано за рахунок коштівобласного бюджету в рамках програми сприяння розвитку інститутів громадянськогосуспільства на 2012 – 2015 роки «Чернігівська громада».

Протягом листопада 2012 року було опитано 400 чернігівців щодо їх оцінки якостіроботи житлово-комунальної сфери міста та окремих житлово-комунальних послуг.

38,7% опитаних посередньо оцінили якість роботи житлово-комунальної сфери містаЧернігова в цілому, в свою чергу 27,1% респондентів оцінили її погано, а 8,4% -вкрай негативно. Натомість 22,6% добре оцінили роботу чернігівського ЖКГ, ітільки 0,7% - на «відмінно».

Найбільше негативних оцінок отримала якість таких видів послуг, як капітальнийремонт будинків і споруд, капітальний ремонт покрівель будинків і споруд,поточний ремонт будинків і споруд, контроль кількості безпритульних тварин.Найбільше позитивних оцінок отримали такі види ЖКП: газопостачання,електропостачання, водопостачання та водовідведення, теплопостачання.

Окремий блок опитування стосувався роботи ліфтового господарства містаЧернігова. Визначальним є те, що 57,0% респондентів добре оцінили якість роботиліфтів у своїх під’їздах, а 26,0% - посередньо. При цьому 65% опитанихзазначили, що несправності у роботі ліфту у їхніх під’їздах виникали частіше,ніж раз на рік.

Детальніше про результати опитування можна дізнатися із презентації, перейшовшиза посиланням:

Проектний менеджер Поліського фонду міжнародних та регіональних дослідженьМаксим Корявець презентував результати аналізу якості послуг з обслуговуванняліфтового господарства у місті Чернігові. Він зазначив, що за останніх півторароку до основних надавачів житлово-комунальних послуг та структурнихпідрозділів органів місцевої влади, що здійснюють контроль за якістю наданняЖКП, надійшло 20 скарг на якість послуг з обслуговування ліфтовогогосподарства. Але водночас до диспетчерських служб, що обслуговуюсь міськіліфти, щодня надходить в середньому 25-30 аварійних викликів.

Аналіз результатів експертного опитування «Якість житлово-комунальних послуг умісті Чернігові» у частині обслуговування ліфтового господарства містаЧернігова показав, що частка позитивних оцінок щодо функціонування ліфтовогогосподарства міста Чернігова склала 35,3% (33,3 % експертів добре оцінилиякість послуг з обслуговування ліфтового господарства у м. Чернігові; 2,0%експертів оцінили її на «відмінно»). 37,3% експертів оцінили якість послуг зобслуговування ліфтового господарства у місті Чернігові, як посередню. Частканегативних оцінок склала 27,4% (23,5 % експертів погано оцінили якість послуг зобслуговування ліфтового господарства; 3,9% - оцінили її вкрай негативно).

Детальніше про результати аналізу можна дізнатися зі звіту, перейшовши запосиланням:

За інформацією начальника спеціалізованого ліфтового управління № 5 приватногоакціонерного товариства «ОТІС» Олександра Лапкіса, ліфтовий парк містаперебуває у кризовому стані, основною причиною чого є технічна зношеністьліфтів та недостатність фінансування. У житловому фонді міста на обслуговуваннівказаного управління знаходяться понад 1200 ліфтів, з них – 472 ліфтипотребують експертного дослідження, адже відпрацювали встановлений строкексплуатації – 25 років. Проте, модернізація одного ліфту коштуватиме приблизно200 тис. грн., а заміна – 400 тис. грн. за один ліфт.

«Тарифи на обслуговування ліфтів востаннє переглядалися в обласному центрі у2008 році і на сьогодні не покривають затрат підприємства навіть наобслуговування», - сказав пан Лапкіс.

За його словами, галузь обслуговування ліфтового господарства за таких умов ум. Чернігові має бути дотаційною, при цьому щомісячний розмір дотації маєскладати не менше, ніж 110 тис. грн.

Крім того, О. Лапкіс вважає, що необхідно на державному рівні змінити вимогищодо обслуговування ліфтів, вивчити досвід інших країн світу. Зокрема, замістьобмеження термінів експлуатації ліфтів 25 роками, вести обов’язкове регулярнетехнічне обслуговування та перевірку техніки безпеки роботи ліфтів (із заміноюзношених деталей, у разі необхідності). При цьому витрати на це повинні лягатина споживача. Адже, за його словами, деякі ліфти з 25-річним терміномексплуатації знаходяться у кращому стані, ніж ліфти з 5-річним терміном.

Заступник міського голови Микола Сенькович зазначив, що на даний час до тарифу,що сплачують мешканці багатоповерхівок Чернігова, включено витрати лише напоточне обслуговування ліфтів, а тому накопичення коштів на капітальний ремонт,або заміну ліфтів фактично не відбувається.

Депутат Чернігівської міської ради Олександр Мельник зазначив, що основнимдокументом, який мав би урегулювати процес покращення ситуації у сферіліфтового господарства, є Програма модернізації та заміни ліфтів у житловомуфонді Чернігова на 2008-2015 роки, але вона фінансується неналежним чином (заостанні три роки лише 6% від потреби профінансовано за рахунок чернігівськогоміського бюджету).

Крім того, під час заходу було обговорено доопрацьовані рекомендації експертівщодо покращення якості житлово-комунальних послуг у м. Чернігові, з них:

1) створити громадський орган для: контролю якості житлово-комунальних послугта відповідного інформування мешканців міста; сприяння захистові законних правта інтересів споживачів житлово-комунальних послуг; сприяння розвитковігромадянського суспільства через створення об’єднань співвласниківбагатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення;

2) удосконалити існуючу нормативно-правову базу житлово-комунальногогосподарства міста: замість існуючої Програми реформування та розвиткужитлово-комунального господарства міста Чернігова, розробити, провести широкеобговорення та прийняти документ, що стане реальною основою сталого розвиткунайважливішої сфери міста; привести інші програми, рішення міської ради та їївиконавчих органів, що унормовують питання житлово-комунального господарства, увідповідність до основного документа – Програми реформування та розвиткужитлово-комунального господарства міста Чернігова; своєчасно аналізувати хідвиконання діючих програм сфери ЖКГ, здійснювати їх актуалізацію задлядосягнення найбільшого ефекту;

3) виконавчим органам міської ради: вживати заходів щодо залучення додатковихкоштів для фінансування міських програм сфери ЖКГ, передусім – з державного таобласного бюджетів, а також за рахунок пільгових кредитних ресурсів.

Дані рекомендації разом з напрацьованими після круглого столу рекомендаціями попідвищенню якості послуг з обслуговування ліфтового господарства буденаправлено на розгляд до відповідних структурних підрозділів місцевих органіввлади.

На круглому столі було презентовано створення громадської організації, якасприятиме захисту законних прав та інтересів споживачів житлово-комунальнихпослуг, як і було заплановано в рамках проекту «Співпраця партій та громадськихорганізацій на користь громаді: підвищення якості комунальних послуг в м.Чернігові». Олександр Мельник, один із ініціаторів створення такої організації,зазначив, що 27 листопада було проведено установчі збори. До громадськоїорганізації увійшло більше 10 осіб, які мають на меті об’єднати зусиллямешканців Чернігова на шляху до покращення якості роботи житлово-комунальногогосподарства міста. Назва нового утворення – Чернігівська міська громадськаорганізація «Порядок».

На завершення круглого столу аналітик програм Міжнародного республіканськогоінституту (IRI) Тарас Бик зазначив, що підтримка ініціатив громадського секторудає більше позитивних результатів, якщо вона відбувається саме на місцевомурівні, а не на загальнодержавному. Живим підтвердженням цього, за його словами,був проведений круглий стіл.

Метою проекту «Співпраця партій та громадських організацій на користь громаді:підвищення якості комунальних послуг в м. Чернігові», який реалізується запідтримки Міжнародного Республіканського Інституту та United States Agency forInternational Development (USAID), є об’єднати зусилля представників осередківполітичних партій м. Чернігова та місцевих громадських організацій длявирішення конкретних проблем громади міста в сфері комунального обслуговуваннячерез спільну діяльність.

Теги: Чернігів, поліський фонд, якість послуг жкг, ліфтове господарство
Пожаловаться
Комментариев (0)