Закрыть
Все сервисы
Главная
Лента заметок
Теги
Группы
Рейтинги

Громадянське суспільство

5 марта, 23:36 Просмотров: 71 Комментариев: 0

Основними інститутами громадянського суспільства являються:

-          власність у встановлених законом формах;

-          вільне підприємництво в умовах добросовісної конкуренції і соціальної спрямованості, захисту інтересів споживачів;

-          екологічна безпека як система заходів, що проводяться у відповідних організаційних формах і спрямована на збереження довкілля, генофонду живої природи;

-          сім'я - природний і основний осередок суспільства, в якій шлюб заснований на добровільній і вільній угоді чоловіка і жінки, рівноправних сімейних відносинах;

-          охорона здоров'я народу як система соціально-економічних, медико-санітарних, оздоровчо-профілактичних заходів;

-          народна освіта, розвиток науки, культури і мистецтва в умовах вільного вибору кожною людиною і об'єднаннями людей форм і видів освіти, сфер зайняття науковою діяльністю, областю культури і мистецтва;

-          засоби масової інформації, що діють на основі свободи, виключення цензури і монополізму будь-яких засобів масової інформації.

-          об'єднання громадян - політичні партії, масові рухи, професійні спілки, добровільні товариства, фонди, асоціації та інші об'єднання людей, що не мають на меті одержання прибутку.

Громадянське суспільство – це, по-перше асоціація людей у якій кожна людина вільна як така, що володіє невідчужуваними правами, рівноправна з іншими членами суспільства, самостійна у виборі правового стану (громадянство, іноземного громадянства, відсутність громадянства), по-друге, недержавні (інституціоналізовані в об'єднання громадян) асоціації людей по соціальній, етнічній, релігійній і іншим належностям, політичним, професійним і ін. інтересам, що, по-третє формуються на цих основах суспільні (недержавні) відносини, що розвиваються і функціонують на самоуправлінських засадах, самопрояві волі й інтересів окремих індивідів, їхніх угрупувань, діючих у вільному від державно-правового впливу просторі суспільства.

Становлення і функціонування громадянського суспільства у недержавній сфері суспільних відносин не означає його ізольованості від державно-правових інститутів, організаційної діяльності державних органів і організацій правових засобів впливу на діяльність організацій і поводження людей у системі громадянського суспільства.

При цьому використовуються різні державно-правові засоби: законодавчі акти, правові відносини, що складаються в зв'язку з правовим регулюванням поводження людей, організацією, реорганізацією, діяльністю і припиненням об'єднань людей, функціонуванням інших інститутів громадського суспільства, договірні і позадоговірні засоби правового регулювання взаємин, взаємодії суспільства і держави, правоохоронна діяльність держави, його органів і організацій.

Найважливіші принципи громадянського суспільства і демократично-правової держави, їхніх взаємин на індивідуальному і масовому (асоційованому) рівнях закріплені й оформлені в системі конституційного ладу. У відмінності від суспільства, у яке держава входить у якості найважливішої політичної організації, центра, навколо якого «обертається» усе політичне життя, громадянське суспільство не включає державу, не дивлячись на те, що всі його потреби й інтереси в різному ступені і формі знаходять висвітлення в державній діяльності, переломлюються «крізь» волю держави, одержуючи загальне значення в системі законодавства, юридичних засобів, що забезпечують стабільність і нормальний розвиток цивільного суспільства.

Визначається службова, обслуговуюча роль держави у відношенні цивільного суспільства, відтворення для нього нормальних демократичних умов існування і розвитку. З іншого боку, функціонування громадянського суспільства відповідно до законів держави, повага суспільством державності.

Пожаловаться
skorovesna ограничил круг пользователей, которые могут комментировать заметку
Комментариев (0)
Реклама