Закрыть
Все сервисы
Главная
Лента заметок
Теги
Группы
Рейтинги

Свежые новости

27 февраля´06 21:21 Просмотров: 465 Комментариев: 0
Стратегія на місяць

Олексій МОЛДОВАН

За місяць до закінчення своїх повноважень Кабінет Міністрів Юрія Єханурова вирішив подати на суд громадськості свою довгострокову стратегію розвитку України до 2012 року. Головними завданнями української влади на цей період визначено: подвоєння ВВП, зниження інфляції до 6%, вступ до СОТ, створення зони вільної торгівлі з ЄС тощо. Подібного документа Україна чекала 15 років, однак багато експертів мають серйозні побоювання, що ця стратегія призначена лише на період до 26 березня 2006 року, тобто до парламентських виборів.
Цей скептицизм зумовлений насамперед невисоким ступенем імовірності реалізації основних завдань стратегії. Кабмін переоцінив свої можливості не тільки у створенні зони вільної торгівлі з ЄС, що ані в найближчій, ані в середньостроковій перспективі неможливе в принципі, а й у внутрішній політиці. За того темпу зростання ВВП (0,9%), що зафіксував Держкомстат у січні 2006 року, урядовий намір подвоїти валовий продукт країни, за моїми розрахунками, може стати реальністю тільки в 2084 році. Більш того, головна проблема полягає в тому, що урядова стратегія не містить реальних механізмів того, яким чином Кабмін зможе утримати хоча б ці темпи протягом тривалого періоду.
Щоб здійснити економічний ривок — і за сім років подвоїти ВВП, необхідно насамперед мати надійну основу. Більшість незалежних економічних експертів переконані: на сьогодні Україні так і не вдалося сформувати нову парадигму економічного розвитку. За 15 років незалежності ринкові перетворення та реструктуризація економіки (надання статусу країни з ринковою економікою з боку ЄС та США справді можна сприймати як політичну підтримку нової влади) так і не були остаточно завершені. Україна також не змогла повноцінно інтегруватися в глобальні економічні процеси, перетворившись на експортера сировини та напівфабрикатів.
При цьому не можна не відзначити, що певний позитивний перелом, попри всю подальшу критику, окреслився саме під час другої каденції Леоніда Кучми. Державна підтримка великих вітчизняних ФПГ як усередині країни, так і на міжнародній арені сприяла в кінцевому результаті розвитку та зміцненню економіки. До речі, подібної політики дотримуються більшість країн, які відносно недавно стали на шлях ринкових перетворень. Саме завдяки підтримці, а в деяких випадках — навіть відкритого лобіювання інтересів великого бізнесу добилися таких значних успіхів знамениті «азіатські тигри». Головна проблема того періоду в Україні полягала в тому, що преференції отримували виключно фаворити влади, що знижувало потенціал інших ФПГ.
Великі надії українські економісти покладали на перший рік президентства Віктора Ющенка. Володіючи значною підтримкою, він мав реальну можливість здійснити низку непопулярних, але життєво важливих економічних реформ. У цьому разі Україна в 2006 році мала б основу для розвитку економіки на ринкових засадах. Однак нова команда продемонструвала нездатність вирішувати стратегічні завдання. Економічну політику України зразка 2005 року нічим іншим, як економічним еклектизмом не назвеш. Кожен член економічного блоку уряду дотримується ідеології, що дуже часто є просто несумісною з ідеологією інших міністрів.
Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, перманентно збільшуючи соціальні трансферти, намагалася обґрунтувати це як політику розширення сукупного попиту. Голова МінАПК Олександр Баранівський твердо дотримувався концепції розширення пропозиції, Валентина Семенюк намагалася втілювати на практиці соціалістичні догми, а Сергій Терьохін на основі теорії купівельного паритету валюти будував власні теоретичні конструкції. Новий прем’єр Юрій Єхануров спробував усе це синтезувати. Вигаданий ним термін «соціальний бюджет розвитку» дуже нагадує смажений лід.
Прийшовши до влади, Віктор Ющенко зробив ставку на політику збільшення сукупного попиту (модель Тимошенко — Пинзеника), відмову від співпраці з ФПГ, які в попередні роки скомпрометували себе участю в корупційних і тіньових схемах, а також на потік іноземних інвестицій, що мав активізувати ділову активність в Україні.
Теоретично 40-відсоткове зростання номінальних доходів населення в 2005 році мало стати сильним каталізатором зростання економіки. Прихильники цього підходу небезпідставно стверджують, що надмірний сукупний попит викликає стрімке зростання пропозиції товарів і послуг. Однак на практиці замість цього Україна отримала 16-відсоткове зростання цін (не плутати з індексом споживчих цін), уповільнення зростання ВВП до 2,4% за підсумками року та від’ємне сальдо торгівлі товарами. Однак головний негатив діяльності уряду полягає в тому, що навіть той скромний приріст ВВП у 2005 р. зумовлений переважно збільшенням валової доданої вартості в транспорті (8,1%), добувній (4,4%) та обробній (3%) промисловості. Тобто збереглася та навіть посилилася тенденція до перетворення України на країну-постачальника ресурсів і напівфабрикатів. Адже якби в країні широко використовували інноваційні технології, про які так часто любить говорити уряд, то зростання видобутку природних ресурсів насамперед прямувало б до нуля. Водночас скорочення валової доданої вартості було відзначене в будівництві (6,6%). Слід відзначити, що саме будівництво є найсильнішим локомотивом розвитку економіки в багатих країнах.
У чому полягав такий вражаючий дисонанс між намірами уряду та результатами його діяльності? По- перше, не варто надмірно «переоцінювати заслуги» Кабміну в тому, що зростання ВВП у 2005 році знизилося вп’ятеро порівняно з 2004 роком і неухильно наближається до критичної позначки в 2006 році. Головна причина цього полягає в тому, що економіка України сьогодні практично вийшла на рівень своїх виробничих можливостей 1991 року. Природно, що за 15 років багато виробничих активів або застаріли, або перепрофільовані, а всі рентабельні підприємства, успадковані від СРСР, сьогодні досягли майже максимально рівня завантаження. Так, потужності українських металургійних підприємств, які останні роки слугували локомотивом зростання ВВП, використовувалися (за видами продукції) в 2005 році таким чином: по чавуну — на 86,5%, по сталі — на 94,2%. Але збільшити випуск продукції за рахунок зростання завантаження законсервованих потужностей і за рахунок будівництва нових — це зовсім різні речі. Збільшуючи сукупний попит, можна стимулювати зростання ВВП, однак цей процес має свої межі. Коли виробничі можливості економіки працюють практично на максимумі, то штучне збільшення попиту сприяє лише зростанню інфляції. На тій стадії розвитку, на якій сьогодні перебуває українська економіка, доцільніше було б спрямувати основні фінансові потоки на інвестиційні проекти, аніж на соціальні витрати. Це непопулярно, однак необхідно для подальшого зростання ВВП.
По-друге, сукупний попит має чотири важливі складові: сукупне споживання, державні закупівлі, інвестиції й експорт. Якщо розглянути результати діяльності уряду за 2005 рік, то можна побачити, що успіхів він досяг лише в одному напрямі — збільшення сукупного споживання. Справді, результатом цього стало зростання харчової промисловості. Збереглася позитивна динаміка і в січні поточного року. Так, підприємства харчової промисловості та переробки сільськогосподарських продуктів України в січні 2006 р. збільшили виробництво продукції в порівняльних цінах на 6,6%. Найбільше зростання обсягів продукції зафіксоване у виробництві макаронних виробів — 37,4%, жирів — 21,6%, переробці овочів і фруктів — 11,3%, м’ясній промисловості — 9,6%, молочній — 8,9%, тютюновій — 5,2%.
Три інші, не менш значущі, складові сукупного попиту залишилися без належної уваги нової влади. Державні закупівлі органічно інтегровані в бізнес-схеми чиновників, які до них причетні. За 2005 рік кардинально змінити ситуацію не вдалося, тому, як і раніше, держзакупівлі слугують годівницею для наближених до цієї сфери, а не стимулюють розвитку вітчизняної економіки. Зростання внутрішніх приватних інвестицій в основний капітал, у зв’язку з реприватизацією та посиленням фіскального навантаження на підприємства, наблизилося до нуля. Держава ж, спрямувавши значні кошти на соціальні потреби, також була вимушена скоротити інвестиційні витрати бюджету. Сподівання влади на іноземні інвестиції не виправдалися: вони не змогли компенсувати внутрішнього стоку капіталу. До того ж уряду слід би враховувати, що прямі іноземні інвестиції ніколи не були визначальними в розвитку економіки. Навіть у країнах Центральної та Східної Європи їхня частка в загальній структурі капітальних інвестицій не перевищує 15—18%. У цьому контексті зневажлива політика нової влади стосовно великого бізнесу досить яскраво позначилася на макропоказниках 2005 року. На зовнішніх ринках спостерігалася досить позитивна кон’юнктура для вітчизняних виробників, однак негативну роль відіграли тарифні навантаження на підприємства всередині самої України. Особливо це стосується металургії, на частку якої припадають 40% загальнонаціонального експорту та четверта частина ВВП. А головним чинником, який украй негативно вплинув на торговий баланс країни, безумовно, була квітнева девальвація гривні. У кінцевому результаті Україна отримала півторамільярдний від’ємний баланс.
Результатом державної економічної еклектики стало не просто падіння зростання ВВП, а й формування умов для подальшого економічного спаду. Звісна річ, статистика першого місяця цього року не є відображенням макропоказників усього року, однак вона досить чітко продемонструвала негативні тенденції розвитку економіки. Негативна траєкторія руху виробництва зафіксована практично в усіх основних галузях. Так, за даними Держкомстату, в січні обсяги виробництва продукції скоротилися у видобувній промисловості України (1%), у видобутку неенергетичних матеріалів (2,1%), у тому числі у видобутку металевих руд (0,4%), видобутку енергетичних матеріалів (0,2%), у тому числі у видобутку вугілля й торфу (2,2%). У натуральному обчисленні видобуток вугілля і поготів скоротився на 3,3%. За січень на 4,2% скоротилися обсяги виробництва в металургії й обробці металів. Зокрема на підприємствах з виробництва чавуна, сталі та феросплавів обсяги виробництва знизилися на 5,2%, інших видів первинної обробки чавуна та сталі — на 4,5%, кольорових металів — на 8,6%, металевого лиття — на 25,8%. У натуральному обчисленні виробництво сталі скоротилося порівняно з січнем 2005 р. на 6,8% і становило 2170 тис. тонн, прокату готового чорних металів — на 8,5% (до 1745 тис. тонн); чавуна — на 3,9% (до 2 611 тис. тонн). Повторюю: металургія дає майже 25% ВВП і 40% загальнонаціонального експорту України.
Головними рушіями, що забезпечили, хоч і мінімальне, але все ж таки зростання економіки в січні, стали: виробництво та розподіл електроенергії, газу та води (13,2%), транспорт (6,8%) і сільське господарство (3,9%). Але попри позитивну динаміку, ці галузі не тільки не зможуть стати локомотивами економічного зростання, але навіть не компенсують падіння в інших секторах економіки. Проте аж ніяк не всі керівники держави розділяють подібний песимізм. Заведено вважати, що основною причиною уповільнення темпів зростання ВВП України в 2005 році стала боротьба з тінізацією економіки.
Показний оптимізм характерний і для довгострокової стратегії. Безумовно, цілі, які визначив у ній Кабмін, вельми привабливі. Але біда в тому, що українська влада не може пояснити, за рахунок чого вона має намір їх добиватися. Нам залишається повірити в те, що керівники країни володіють власним ноу-хау економічного дива. Але ще більш імовірно, що ця програма є не більше ніж елементом виборчої агітації.

У 2006 році Кабмін скоротив квоту імміграції до 9,5 тис. іноземців

Кабінет Міністрів дозволив в’їхати до України або залишитися для постійного мешкання 9 514 іноземцям і особам без громадянства, скоротивши квоту імміграції на 2006 рік в порівнянні з квотою 12 022 іноземців, встановленою на 2005 рік.
Про це сказано у розпорядженні Кабміну «Про встановлення квоти імміграції на 2006 рік» від 22 лютого №99-р.
Зокрема, квота передбачає дозвіл в’їхати до України або залишитися для постійного мешкання 3 731 близьким родичам іммігрантів (батьки, подружжя, неповнолітні діти), 3 257 особам, що є родичами громадян України (брат або сестра, дідусь або бабуся, внук або внучка).
Крім того, дозволено в’їхати 1 540 особам, що безперервно проживають в Україні протягом 3 років з дня надання їм статусу біженця або притулку в Україні, а також їх близьким родичам, 676 діячам науки і культури, імміграція яких відповідає інтересам України, 288 особам, що раніше були громадянами України, і 22 іноземцям, що інвестували в економіку України не меншого 100 тис. доларів.
Нагадаємо, що в 2005 році Кабмін дозволив в’їхати до України або залишитися для постійного мешкання 12 022 іноземцям і особам без громадянства, скоротивши квоту імміграції на 2005 рік в порівнянні з квотою 15 130 іноземців, встановленою на 2004 рік, в 2003 році - 23 982 іноземцям і особам без громадянства.
Згідно до Закону «Про імміграцію» від 7 червня 2001 року, дозвіл на імміграцію надається в межах квоти імміграції, яку встановлює Кабмін на кожен рік.
Кабмін формує квоту за пропозицією центральних і місцевих органів виконавчої влади і на підставі аналізу імміграції в попередньому році.
Ехануров раскритиковал руководство Полтавщины
Премьер-министр Юрий Ехануров выявил недостатки в работе руководства Полтавской области.
Об этом он заявил, находясь с рабочей поездкой в Полтаве.
“У вас неудовлетворительная ситуация на рынке труда. У вас даже официальная безработица в области превышает средние показатели по Украине и, я думаю, в действительности, ситуация несколько хуже, чем та, что сегодня содержится в отчетах”, - заявил глава правительства.
Кроме того, по словам Еханурова, “у вас плохая ситуация с жилищным строительством. Я вижу, что ваша область значительно отстает от других регионов в вопросах обеспечения граждан жильем. Нужно наращивать темпы жилищного строительства”, передает «УНИАН».
Также, подчеркнул премьер, “по малому предпринимательству у вас плохие показатели”. По словам Еханурова, “они показывают, что уровень работы малого бизнеса у вас идет на уровне половины от среднего по Украине. Работа областного руководства должна быть направлена на развитие и создание условий развития предпринимательства. И еще недорабатываете по инновационной работе. Здесь даже нечего комментировать. Здесь у вас полный провал”, - заявил премьер-министр.
Вместе с этим Ехануров назвал состояние экономики Полтавской области на уровне “крепкого середняка”.

Политика

«С судами на выход!», или Кому мешает Черноморский флот?

В оставшееся до парламентских выборов время команда Ющенко ударными темпами...

...обостряет отношения с Россией, особенно настойчиво раздувая конфликт вокруг Черноморского флота. Вопросы вызывает не только такая поспешность, но и усиливающийся хаос в «оранжевой» власти, который не дает понять, кто же реально управляет Украиной, и управляет ли вообще?

«Дай миллиард!»

Очередную претензию к России озвучил 9 февраля секретарь Совета безопасности Украины Анатолий Кинах, заявивший о том, что в результате неких расчетов Госкомзема сумма арендной платы за базирование ЧФ в Крыму должна составлять 1,8 миллиарда долларов. В СМИ появилась информация, что якобы стребовать ее с Москвы было решено на заседании Совбеза. «И очень просто и убедительно можно выйти на обоснование именно этой цены», - произнес на следующий день в своем интервью глава Секретариата Президента Украины Олег Рыбачук.

Однако 11 февраля голова Верховной Рады Владимир Литвин, который, как известно, является членом Совета Безопасности, опроверг информацию о таком решении. Правда, подробностей он не сообщил – поднимался ли такой вопрос вообще, и кем именно. Исходя из этого можно предположить, что такая инициатива, возможно, выдвигалась, однако не была официально принята.

Впрочем, опровержение Литвина не помешало 12 февраля министру иностранных дел (по совместительству – главе Руха) Борису Тарасюку, во время своего визита в Ивано-Франковск, похвастать столь впечатляющей цифрой перед представителями «партийного и общественного актива области» (выкрашенного в ярко-оранжевый цвет). Вот, дескать, сколько недоплачивали все это время «кляти москали» в бюджет державы! А чтобы лучшие патриоты Галичины смогли в полной мере почувствовать, насколько возрастет их благосостояние, напомнил: «…а не те 97 мифических миллионов, которые в настоящее время Украина не получает, а которые списываются в счет так называемого государственного долга».

Сумма действительно впечатляющая, а главное – в полном соответствии с традицией «оранжевой» власти измерять масштабы своих прожектов или претензий к России исключительно миллиардами. Несколько приунывшие после поражения на газовом фронте исчезнувшего миража алмазных россыпей, «оранжевые» мечтатели воспрянули духом – вот оно, новое «золото Полуботко»!

Бодался теленок с дубом

Впрочем, недолго музыка играла. Любому здравомыслящему человеку было понятно, что Россия никогда не согласится на такую фантастическую арендную плату. Собственно, ее официальное предъявление, исходя из формулы «платите или убирайтесь», могло означать лишь недвусмысленное предложение «паковать манатки». Неудивительно, что слова Кинаха были восприняты как серьезнейшее политическое заявление – неужто и впрямь Украина решилась выдворить ЧФ?

Однако на открывшемся 14 февраля заседании межправительственной украино-российской подкомиссии по вопросу Черноморского флота прямо обозначить размер своих претензий Киев все же не решился. Было лишь вновь туманно и невнятно заявлено о намерении перейти в этом вопросе на «рыночные отношения», да и то на уровне пожеланий. Как сообщил 15 февраля советник Президента Украины Константин Тимошенко, «официально этот вопрос в практическую плоскость не переводился». Таким образом, громкие заявления оказались лишь звуком, не более действенным, чем грохот мусорных бачков Майдана. Однако на этом Украина не успокоилась.

Глава украинского МИДа Борис Тарасюк, чье ведомство можно смело переименовать в «министерство антироссийских заявлений», поскольку ничем другим оно почти не занимается, в день заседания подкомиссии, видимо, просто не мог удержаться от очередной реплики. И напомнил, что «конституция Украины запрещает дислокацию на территории нашего государства иностранных военных баз». А министр обороны Анатолий Гриценко - один из самых усердных «НАТО-интеграторов» - посоветовал России уже сейчас продумать и подготовить процедуру вывода флота в 2017 году.

И наконец, 15 февраля руководитель украинской стороны подкомиссии, первый заместитель министра иностранных дел Владимир Огрызко открыл новую страницу в истории бодания неистовых национал-патриотов с севастопольским дубом. Он заявил, что Украина будет настаивать на выводе со своей территории военных судов, органов военной прокуратуры и патрулей Черноморского флота России, поскольку это якобы тоже нарушает конституцию.

Учитывая, что на днях члены т.н. «Студенческого братства», эти незаменимые помощники украинского МИДа в деле борьбы с российским флотом, установили палатки возле здания штаба ЧФ, утверждая, что оно тоже «принадлежит Украине», а также давление на российскую сторону по вопросу «инвентаризации объектов», можно сделать вывод, что «маячня» только начинает разгораться.

Следует учитывать, что базирование ЧФ невозможно сократить до простейшего «вот вам причал – швартуйтесь». Полноценно флот может функционировать только в комплексе с навигационной системой, с объектами дислокации и тренировок морской пехоты, с теми же военными прокурорами и патрулями – поскольку поддерживать порядок среди личного состава тоже как-то нужно. И уж понятно, что адмиралы скорее обойдутся без кораблей, чем без здания штаба!

Передать эти объекты Украине – значит превратить флот в подобие вьетнамской деревни на воде, то есть корабли просто станут привязанными к причалу плавающими казармами. Россия, если она нуждается в действующем флоте, на это, скорее всего, не согласится. Что же касается поднятия арендной платы путем заключения договоров на каждый объект в отдельности, то тут в любом случае все будет зависеть от общей суммы. Ведь она может оказаться и чрезмерной, то есть Киев опять подходит к «платите или уходите», но уже не только не разрывая договор 1997 года, но даже не нарушая его пункта о базовой арендной плате.

«Горит сарай – гори и хата!»

Все это можно было бы назвать местью Украины за свое поражение в газовой войне, попыткой взять какой-то реванш – однако если рассматривать конфликт на фоне общих событий, появляются и другие выводы.

Через полтора месяца в Украине произойдут парламентские выборы. Будет сформировано новое большинство, и оно изберет правительство. Поэтому все внимание всех украинских политиков сосредоточено именно на выборах, и команда Ющенко тут не исключение. Тем более что ее положение отнюдь не вызывает оптимизма – НСНУ вдвое отстает от своего главного соперника, Партии регионов, и имеет крайне незначительные шансы возглавить в будущей Верховной Раде пропрезидентское большинство.

Столь низкий рейтинг «любіх друзів» Виктора Ющенко поясняется очень просто – в течение 2005 года эта команда полностью продемонстрировала весь свой «профессионализм», поставив Украину на грань экономической катастрофы. Впрочем, многих рассердило иное специфическое качество новой власти – то, что мягко называют привычкой «вводить в заблуждение».

Босой сын Президента, бредущий по снегу в свой институт, «уже раскрытые» дела Гонгадзе и отравление Ющенко, бесчисленные «уже подписанные и лежащие в портфеле» газовые договора Ивченко и многие другие обещания, заверения и клятвы «оранжевых» дают им возможность претендовать на первое место в конкурсе политических Пиноккио. Сюда же можно отнести обещанные наивным галичанам 1,8 миллиарда Тарасюка за аренду Севастополя и, возможно, заверения министра Агропрома Баранивского о том, что мясной кризис с Россией «уже практически разрешен».

«Оранжевая» власть дошла до рубежа, за которым ни одному ее заявлению просто не стоит верить, если оно не подтверждено заверенным печатью документом, продемонстрированным по телевидению. Поэтому устроенная вокруг ЧФ «маячня» во многом также может быть рассмотрена как пустой шум ради самого шума. Дабы своей ярко выраженной «патриотической позицией», вкупе с видимостью намерения пополнить державную казну, привлечь голоса той части электората, который все еще винит в своем бедственном положении происки «москалей».

Такое видение ситуации наиболее реально, однако согласимся, что для поднятия среди избирателей ура-патриотических и русофобских эмоций было вполне достаточно какой-нибудь Тузлы или «маячни». Конфликт из-за отмели или одного-двух маяков можно раздуть довольно громко, исходя из самого принципа не поступиться парой метров пляжа, однако он бы не имел серьезных последствий: пошумели до выборов, да и забыли. Однако в последние дни мы наблюдаем уже серьезные материальные претензии к России, пусть пока что и робко изложенные, невнятные, на которые она уже может не отреагировать. А как в таком случае будет реагировать Москва, догадаться нетрудно – это прежде всего снова ударит по экономике Украины.

Возникает очень серьезный вопрос: зачем «оранжевая» власть провоцирует Россию на новые «ответы», подставляя под удары экономику своей страны? Как можно одновременно говорить о повышении арендной платы для ЧФ и пытаться уладить проблему с экспортом в Россию мяса и молочной продукции?

Очень даже можно – если правая рука Президента Ющенко не ведает, что делает левая, а голова вообще занята пчелами и не контролирует подчиненных. Этот наблюдаемый хаос можно считать следствием очередного конфликта интересов среди окружения Виктора Ющенко.

Первый, как известно, возник в прошлом году между «кланами» возглавлявшим СНБО Петра Порошенко и премьера Юлии Тимошенко. Нынешний, судя по всему, инициирован контролирующими МИД и энергетику национал-патриотами, которые свои политические интересы поставили выше интересов национальной экономики – отсюда их бесстрашные атаки во время «газовой» войны, а теперь и в вопросе ЧФ. Защитить же экономику в команде Ющенко, видимо, уже некому. Какое-то лобби, довольно слабое, имеется, но его влияния на слабого премьера и такого же слабого Президента хватает, видимо, лишь на то, чтобы время от времени слегка «осаждать» не в меру расхрабрившихся «флотоборцев».

Однако при этом заметим, что чем ближе к выборам, тем меньше и меньше «оранжевая власть» уделяет внимания решению серьезных вопросов. Единственное, что она сделала за последнее время – это подписала договор с Газпромом, да и то лишь потому, что дело дошло до отключения газа. И все. Пожалуй, Михаил Горбачев после ГКЧП работал куда более продуктивно. «Оранжевые» же сейчас словно сидят на чемоданах, спешно поправляя свои последние личные дела да время от времени высовываются в окно, чтобы крикнуть «Все на борьбу с врагами родины!».

По сути, ни экономикой Украины, ни самой Украиной уже несколько недель никто не управляет. Власть с головой погрузилась в выборы, и избежать общего хаоса на среднем и нижнем уровне позволяет лишь то, что армия чиновников и миллионы украинцев продолжают по инерции, автоматически выполнять свои функции, умудряясь не замечать того, что живут в стране «без царя в голове».

«Welcomе to Sevastopol!»

Однако есть ли у национал-патриотов иной интерес, кроме привлечения голосов электората? Может быть, давление на ЧФ вписывается в новое увлечение «оранжевой» власти – форсированное вступление Украины в НАТО?

Честно говоря, Виктор Ющенко уже собирался обеспечить Украине скорое членство в Евросоюзе, даже специально создав для этого министерство «евроинтеграции», которое, впрочем, просуществовало недолго. Он уже вел Украину «твердой рукой» в ВТО, куда она должна была войти в конце 2005 года. Поэтому можно с огромной долей уверенности предположить, что вступление в НАТО закончится тем же.

Впрочем, вопрос ведь стоит не о том, нужно ли Украине вступать в НАТО, а нужна ли она сама этому блоку. Ведь как военный союзник сегодня и в обозримом будущем она никакой ценности не представляет. Зато вот ее территория – да. Поэтому вопрос стоит не столько о вхождении Украины в НАТО, сколько о вхождении НАТО в Украину.

Учитывая, что в НАТО первую скрипку играют США и их верный союзник Британия, которым безоговорочно подчиняются их новоиспеченные «соратники по оружию» из постсоциалистических стран, то и интересы блока нужно определять исходя из интересов Вашингтона и Лондона.

Использование территории Украины, конечно, будет интересно в качестве авиабаз для транзитных посадок или ремонта своей авиации, возможно, плацдарма сосредоточения сухопутных частей для последующих ударных перебросок. Все зависит от дальнейших планов Пентагона в Азии и Восточной Европе.

Однако самым интересным проектом было бы использование своего военного присутствия в Украине для установления контроля над двумя очень важными, стратегическими маршрутами транзита энергоносителей. Первый – это газопровод, идущий через сухопутную территорию Украины. Еще несколько лет он будет оставаться основной артерией поставок энергоносителей в Европу.

Второй – это бассейн Черного моря, являющийся ключом к Кавказскому транзиту, то есть это Каспийская нефть, а в перспективе возможно, что и азиатский газ, но главное - это территория российского «Голубого потока». То есть второго, южного маршрута экспорта российского газа в Европу. Который, возможно, призван «прикрывать» российский Черноморский флот, базирующийся в Севастополе.

Таким образом, выдавив (руками украинских национал-патриотов) российский флот из Крыма, вытеснив (руками грузинских русофобов) российское военное присутствие из Закавказья, Вашингтон получает контроль над территориями транзита энергоресурсов. И таким образом вклинившись между их источниками (Россия, Средняя Азия, Иран, Азербайджан) и их потребителями (Евросоюз), Соединенные Штаты получат чрезвычайно важную стратегическую позицию.

Может ли суд снять президента
Вся страна и значительная часть мира знает, что президент Украины был фактически не избран народом, а назначен Верховным Судом. Теоретически в этом нет ничего страшного или удивительного. Действующий президент США тоже был назначен на свой первый срок Верховным Судом своей страны. Разница заключается лишь в том, что Верховный Суд США имел право принять то решение, которое он принял (как и Верховный Суд штата Техас до него), а Верховный Суд Украины вышел за пределы своих полномочий. Результат не замедлил сказаться. Буш тоже (как и Ющенко) не Цицерон, тоже проводит авантюрную внутреннюю и внешнюю политику и рейтинг его тоже постоянно падает.
Но никто не сомневается в том, что Буш добудет свой второй срок. В случае с Ющенко такой уверенности нет даже в отношении первого срока. Мина заложена именно Верховным Судом, превысившим свои полномочия при принятии решении о назначении «повторного второго тура выборов» и, тем самым, подарившего Украине президента, чьё избрание проводилось вопреки конституционным нормам, то есть нелегитимного. С тем же успехом судьи могли определить фамилию главы государства прямо в судебном заседании.

Нелегитимность Ющенко оказывает значительное отрицательное влияние на внутриполитическую ситуацию. Если бы за пол года потерял популярность даже в среде своих сторонников легитимный президент – это бы означало, что его не изберут на второй срок. В Украине любая попытка проявить излишнюю политическую активность и попытаться стать самостоятельным игроком ведёт к немедленному началу шантажа импичментом. Причём используют этот приём как последовательные политические противники (КПУ и СДПУ/о/), так и вчерашние друзья (БЮТ).
Можно не сомневаться, что даже сегодняшние партнёры, вышедшие в блок с НСНУ, если их отношения с президентом испортятся, также прибегнут к этому нехитрому, но действенному приёму. Это, кстати, подтверждается и появившейся в СМИ информацией о том, что Власенко, адвокат Пинчука, защищавший интересы Ющенко в Верховном Суде во время президентских выборов, может потребовать пересмотреть решение о назначение «переголосования второго тура» «по вновь открывшимся обстоятельствам». Косвенно, не называя имён, но, подтверждая факт наличия слухов, эту информацию в пятницу озвучил Тарас Чорновил.
Повторим, проблемы Ющенко и обществу создал Верховный Суд. Но это отнюдь не означает, что только это звено судебной системы превышает пределы своей компетенции или выносит откровенно неправосудные решения.
Достаточно вспомнить, что, пытаясь предотвратить любые посягательства на «Криворожсталь», В.Пинчук, при помощи упомянутого Власенко, обеспечил себя решениями всей судебной системы, снизу до верху, подтвердившей законность приватизации. Задавший процесс Печерский районный суд, во главе с небезызвестной Ниной Фадеевой, мужественно продолжал бороться за интересы Пинчука, отстаивая законность его действий, даже после того, как остальные суды и прочие звенья системы, резко изменили своё мнение. Сейчас та же судья так же мужественно борется на стороне Пинчука против судебной системы Украины, но уже в составе только что созданного Высшего административного суда.
Не будем первыми бросать камень ни в Печерский, ни в Высший административный суд, ни в Нину Фадееву. Просто обратим внимание на то, что когда по наиболее резонансным делам суды принимают диаметрально противоположные решения, то как минимум одно из них неправосудно. Процессы по «Криворожстали» или по НЗФ – это не процесс «гражданин Х против райотдела милиции по делу об административном правонарушении».
В последнем случае судья может «поверить» стражам порядка, утверждающим, что гражданин пребывал в столь непотребном состоянии, что едва ли не штурмом взял райотдел, и его с трудом удалось остановить и обездвижить без применения автоматического оружия. Когда же речь идёт о предприятиях стоимостью в миллиарды долларов, а за процессом, без преувеличения, следят во всём мире (по крайней мере, потенциальные инвесторы) сама возможность множественной трактовки национального законодательства несёт угрозу интересам государства.
Ведь, если два судьи по одному делу, основываясь на одних и тех же нормах закона, выносят два разных решения, значит один из них либо не подготовлен профессионально, либо коррупционер. В любом случае такой судья должен быть, как минимум, уволен. Но ведь в Украине судей, если и увольняют, то крайне редко. Настолько редко, что подобные случаи никому неизвестны. Даже Николая Хандурина, увольнения которого требует, без преувеличения, вся судебная система, президент никак не соберётся отправить в отставку с должности заместителя председателя Высшего хозяйственного суда. Зато всем прекрасно известно, что практически по любому гражданскому иску или по спору хозяйствующих субъектов можно получить уже на уровне районных судов десяток взаимоисключающих решений.
Суды, с подачи адвокатов, разумеется, берутся запрещать проведение собраний акционеров. Причём некоторые суды запрещают общие собрания отдельных акционерных обществ (например, ОАО «Киевгорнефтепродукт») где бы то ни было на территории Украины и практически навсегда, поскольку в их решении не указаны временные рамки. Это всё равно, что запретить отдельному человеку дышать или ходить в магазин. Наверное, адвокаты ещё просто не додумались, но возможно недалёк тот час, когда районный суд будет запрещать исполнение решения Верховного Суда или Конституционного.
Во всяком случае, ситуация с борьбой за генпрокурорство наводит на подобные размышления. Вначале Шевченковский районный суд г.Киева восстанавливает незаконно уволенного Пискуна, затем Печерский суд г.Киева приостанавливает действие указа Президента о назначении Медведько. Затем апелляционный г.Киева отменяет решение о восстановлении Пискуна. В результате в стране, ещё вчера имевшей двух Генпрокуроров, не осталось ни одного. А ведь впереди ещё Верховный Суд (как минимум). А потом ещё суды могут запустить это дело на второй круг «по вновь открывшимся обстоятельствам». И так до бесконечности. А пока суд да дело судьи уже требуют от президента уволить министра юстиции, который, превышая свои полномочия, не только представляет интересы президента в судах, но и комментирует их решения.
Причём это только наиболее известные примеры судебной практики последнего года. Тысячи же, если не десятки тысяч неправосудных, откровенно издевательских решений остаются неизвестны обществу, поскольку у их жертв нет возможности привлечь внимание СМИ и рассказать о своих проблемах. Неудивительно, что в таких условиях президент заговорил о судебной реформе, о необходимости возвратить доверие к судам и повысить авторитет судей.
Думается, однако, что никакая реформа не заставит судью, ещё вчера выносившего решения на основании личной заинтересованности, внезапно начать уважать законы. Да и что реформировать, если мы последние десять лет хвастались, что придумали чудесную судебную систему, учли европейский опыт, приняли необходимые законы, получившие одобрение тех же европейцев. Теперь выясняется, что система никуда не годится и надо всё реформировать заново.
Но ведь мы уже указывали выше, что в принципе, принятие судьёй неправосудного решения, зачастую шито белыми нитками. Это видно и общественности, и его коллегам. Просто сложно призвать такого судью к ответу, в виду общей защищённости судейского корпуса. Но ведь судей для того и защитили законодательно, чтобы они не подвергались давлению властей. Эту их защищённость, кстати, активно использовали оранжевые, находясь в оппозиции. Если один суд запрещал им проведение митинга, то другой тут же разрешал. Всегда можно было найти судью, готового возбудить уголовное дело против Кучмы и т.д.
Очевидно, речь должна идти о чётком разделении полномочий отдельных судов и звеньев судебной системы, чтобы одно и то же дело было невозможно рассматривать в районных судах общей юрисдикции, хозяйственном и административном судах. Подсудность каждой конкретной группы дел должна быть чётко определена, а попытки нарушить пределы компетенции – караться немедленно и предельно жёстко – увольнением.
При этом, в любой судебной системе, если она будет хоть частично независима от исполнительной власти, многое будет зависеть от корпоративной этики судей.
Если судейский корпус будет направлять все силы на защиту «чести мундира» проштрафившегося коллеги (как это зачастую делается в современной Украине), то правосудия не дождёшься. Если же судьи озаботятся авторитетом системы, в которой они работают (в конечном итоге, авторитетом каждого конкретного судьи), то не придётся даже особенно напрягаться с реформой – судейские сами постепенно очистят свои ряды от коррупционеров. У них для этого достаточно полномочий.
Просто законы надо выполнять все, а не выборочно. А то действительно выяснится, что президента Украины может отправить в принудительную отставку не Верховная Рада, не Верховный и не Конституционный, а районный суд, решивший, что дело ему подсудно, особенно «по вновь открывшимся обстоятельствам».

Политика

Россия-Украина: кто кому должен?

Вечером в среду, 28 декабря, украинская делегация вернулась с переговоров с "Газпромом" с пустыми руками. До начала 2006...

...года остались считанные сутки, а будет ли Украина получать с 1 января "голубое топливо" и по какой цене.

Окончание. Начало читайте здесь - Черноморский флот: газовая атака!

Собственно, этот вопрос в обсуждении как-то отошел на второй план. А больше всего говорят в Киеве о том, кто кому должен.

Чтобы ответить на этот вопрос, волновавший еще большевиков в пору выяснения ими отношений с Антантой, обратимся к некоторым интересным официальным цифрам. По состоянию на 1 января 2005 долги стран СНГ по кредитам правительства России составляли (в долларах США):
• Армения - 1,881 млн. (основной долг - 8.225, проценты - 1.872.926)
• Белоруссия - 258,881 млн. (основной долг - 257.410.538, проценты - 981.744)
• Грузия - 158,045 млн. (основной долг - 156.582.275, проценты - 1.462.763)
• Киргизия - 181,815 млн. (основной долг - 181.815.203, проценты - 0.0)
• Молдавия - 140,739 млн. (основной долг - 122.064.268, проценты - 18.674.896)
• Таджикистан - 305,730 млн. (основной долг - 299.670.557, проценты - 6.060.004)
• Узбекистан - 654,343 млн. (основной долг - 500.610.948, проценты - 153.732.241)
• Украина - 1 млрд. 583,355 млн. (основной долг - 1.583.355.860, проценты - 0.0).

Это официальные данные правительства России, и, как видно из них, Украина «лидирует» с большим отрывом. Но причем здесь долг Москве по кредитам – спросит любознательный читатель. Теперь, думаю, самое время открыть и внимательно прочитать вполне несекретный документ, подписанный 27 мая 1997 года двумя премьерами - России (Виктор Черномырдин) и Украины (Павел Лазаренко). Называется он длинно и скучно: «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о взаиморасчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины», но уж если мы собрались выяснить, кто кому должен, попробуем сделать это по первоисточнику, а не по его вольным пересказам (оставим последние для украинских Президента и премьер-министра). Читателю – увы – тоже придется потерпеть.

Статья первая Соглашения говорит, что «Российская Сторона компенсирует Украинской Стороне стоимость полученных от нее кораблей, судов и плавсредств в сумме 521,06 млн. долларов США и 50% стоимости кораблей, судов и плавсредств, исключенных из состава Черноморского флота с 3 августа 1992 г. (по 27 мая 1997 г), в сумме 5 449 млн. долларов путем проведения в 1998 году взаимозачетов на общую сумму 526,509 млн. долларов в погашение задолженности Украины по государственным кредитам, предоставленным ей Российской Федерацией в соответствии с межправительственными соглашениями от 26 мая 1993 г. и от 20 марта 1995 г., подлежащей погашению до конца 2007 года и признаваемой Сторонами по состоянию на 28 мая 1997 г. в сумме 3 074,0 млн. долларов США с учетом процентов за пользование кредитами». Итак, пока мы выяснили, что таки да, восемь с половиной лет назад имел место долг в три миллиарда долларов, но… Украины перед Россией, а не наоборот.

Этот самый долг Украине предложили погасить (иными словами – практически простили) за счет использования российским флотом Севастополя и некоторых других объектов на Крымском полуострове. Во второй статье Соглашения указывается и порядок оплаты: «Начисление сумм платежей за использование Черноморским флотом Российской Федерации указанных земельных участков и размещенных на них объектов береговой инфраструктуры, акватории бухт, радиочастотного ресурса, возмещение экологического ущерба, связанного с пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, осуществляется с даты подписания настоящего Соглашения, а расчеты производятся Российской Стороной начиная с 1998 года путем ежегодного уменьшения равными долями государственного долга Украины перед Российской Федерацией, указанного в статье 1 настоящего Соглашения, остающегося после вычета компенсационной стоимости кораблей, судов и плавсредств (526,509 млн. долларов США) в соответствии со статьей 1 настоящего Соглашения и компенсации за расщепляющиеся материалы (200 млн. долларов США) в соответствии с отдельным соглашением. Сумма ежегодно погашаемой части государственного долга Украины, вытекающая из настоящей статьи, составляет 97,75 млн. долларов США». Теперь, дорогой читатель, придется немножко посчитать – сначала, правда, будет некоторый дискомфорт от оперирования миллионами и миллиардами, но уже после второй операции привыкаешь, настолько интересным получается результат.

Для начала узнаем, сколько Россия «оплатила» Украине за «аренду Севастополя». Без учета нарастающих по долгу процентов получим: в 1997 году – компенсация за корабли и «мирный атом»: 526,509 + 200 млн. = 726,509 млн. долларов. В 1998 году – арендную плату за текущий год и за прошедший 1997 (это особо оговорено в Соглашении): 97,75 млн. х 2= 185,5 млн. и далее – по 97,5 млн. долларов ежегодно, т.е. за семь лет 682,5 млн. долларов. В сумме за право пребывания флота в Севастополе Россия уже «простила» Украине 1 млрд. 594,509 млн. долларов – более половины долга по кредитам, который подлежит погашению до конца 2007 года (вспомним ст.1 Соглашения). На дворе уже Новый 2006-й год, и понятно, что расплатиться с Москвой «живыми» деньгами по оставшейся сумме официальный Киев не сможет, т.е. в декабре 2007-го украинскому руководству снова придется решать проблему – откуда взять деньги, чтобы не стать страной-банкротом. Конечно, самое время требовать у россиян дешевый газ и пересматривать цены на аренду! Как просто все получается: нужны деньги для внутренних нужд – реприватизировали меткомбинат, нужны для внешних – пересмотрели международные договоры. Попахивает «революционными» эксами и обычным вымогательством. А что? Ведь «свободу не спинити…», а исполнять (и даже читать) соглашения «преступного режима» новой, «честной» власти, похоже, не обязательно.

Вместо послесловия

В том, что Украина – государство независимое, похоже, никто не сомневается. Зато она абсолютно зависима от импорта нефти и газа из России или через российскую территорию. Более того, той же России наша держава должна 1,5 миллиарда долларов только по кредитам и не сможет расплатиться досрочно, если бы Черноморский флот захотел бы завтра покинуть Севастополь. Полтора миллиарда долларов – сумма кругленькая, на эти деньги можно построить не одну военно-морскую базу на Кавказском побережье – другое дело, что ни одна из них не заменит Севастополя по его стратегическому положению. Но Россия из Севастополя не уйдет. Ни сегодня, ни завтра, ни в 2017 году. Точно так же, как не уйдет с Южных Курил. Николай I прав: где раз поднят русский флаг, там он спускаться уже не должен.


Экономика

Запахло газом и… деньгами

Очередной прогноз украинской власти, увы, не сбылся: СП «Укргаз-Энерго», которое будет поставлять газ отечественным предприятиям, так и не начало…

…работу до 19 февраля, как это было «предсказано» Юрием Ехануровым. Слава Богу, оно хотя бы зарегистрировано, о чем поведал журналистам 22 февраля руководитель «Нефтегаза Украины» Алексей Ивченко. При этом он, как выяснилось, забыл (умолчал?) дату регистрации: «Точную дату не помню, может, неделю, может, две назад, может, полторы, но уже зарегистрировано».

Размножение посредников

Решение о создании СП «Укргаз-Энерго» было принято, как известно, при подписании газового договора между Украиной и Россией 4 января. Схема предполагалась следующая: «Газпром» передает газ, предназначенный для продажи Украине по цене $230 «РосУкрЭнерго», которая в свою очередь передает его «Укргаз-Энерго» для реализации на территории нашей страны. Причем «РосУкрЭнерго» будет перепродавать газ украинским потребителям по $95 за 1000 кубов, а разницу в цене предполагается компенсировать за счет включения в баланс «РосУкрЭнерго» среднеазиатского газа по $55 - 65 за 1000 кубов, причем его объем должен составлять около 2/3 всех поставок.

Подписание соответствующих соглашений о создании нового предприятия-посредника должно было состояться до 1 февраля и предварительно было запланировано на 21 января 2006 года. Но, как выяснилось, рассматривать документы в Кабмине начали только 31 января, и заседание пришлось прервать, так как они еще не были готовы.

По данным «Ъ», задержка произошла из-за того, что председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Ивченко до последнего требовал, чтобы председателем наблюдательного совета СП стал представитель украинской стороны. А также настаивал на том, чтобы природный газ промышленности продавал не только «Укргаз-Энерго», но и «Газ Украины». Оба требования главы НАКа удовлетворены не были.

По официальным данным, уставной капитал СП «Укргаз-Энерго» составляет 5 млн. грн., 50% акций принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», еще 50% – «РосУкрЭнерго». Объемы поставок природного газа «РосУкрЭнерго» предприятию «Укргаз-Энерго» в 2006 году составят 34 млрд. кубометров, а следующие 4 года – до 60 млрд. кубов. Согласно официальным данным, «Укргаз-Энерго» и «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину и, по словам начальника управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Эдуарда Занюка, цена газа зафиксирована на 5 лет и составляет $95 за тысячу кубометров.

Однако с ценами на газ пока полной ясности нет. Так, один из исполнительных директоров «РосУкрЭнерго» Константин Чуйченко утверждает, что компания может пересматривать цену на природный газ, который поставляется совместному предприятию «Укргаз-Энерго». По его словам, она может быть изменена и зависит от цены на российский газ для «РосУкрЭнерго», благо в договоре «прописана процедура, которая является типичной для международных контрактов такого рода».

Другой исполнительный директор «РосУкрЭнерго» Олег Пальчиков говорит, что формула цены в контракте по «Укргаз-Энерго» вообще не закреплена и цена газа для «Укргаз-Энерго» будет определяться ценовой конъюнктурой на среднеазиатский газ.

Эксперт Центра им. Разумкова В. Сапрыкин заявляет, что Узбекистан уже повысил цену на газ на $18, на очереди – Туркменистан. Поэтому стоимость газа в размере $95 за тысячу кубов тоже долго не продержится. Никаких рычагов, которые позволили бы Украине влиять на цену туркменского газа после отказа от выгодных для Украины бартерных схем, на сегодняшний день нет. Поэтому все рассуждения представителей украинской власти о стабильных и относительно низких ценах на газ для Украины – это чистой воды блеф. К тому же Туркменистан уже таки заявил о своем намерении поднять цены на газ.

Есть еще один не совсем понятный нюанс. Уставом «Укргаз-Энерго» ей запрещено получать в собственность, распоряжаться и управлять газотранспортной системой и ее частями, в том числе подземными хранилищами газа. Таким образом, предприятие может получить лицензию как поставщик газа по нерегулируемому тарифу, о чем заявил глава НКРЭ Валерий Кальченко, поскольку лицензия на поставку газа по регулируемому тарифу может быть предоставлена только компании, которая оперирует магистральными сетями. Опять неувязочка.

Тут видится два варианта: либо «Укргаз-Энерго» все-таки не будет регулировать цены на газ, что грозит незамедлительным их повышением, либо СП, хотя Антимонопольный комитет и одобрил его создание, будет управлять газотранспортной системой Украины, что автоматически делает предприятие монополистом в этой области.

Что интересно, министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заверил, что совместное предприятие не будет иметь отношения к украинской трубопроводной системе: «Газотранспортная система остается в государстве, абсолютно ничего не предполагается относительно ее передачи совместному предприятию».

Но есть еще одно мнение. Бывший первый замглавы АМКУ Зоя Борисенко в интервью газете «Дело» сообщила, что новообразованное газовое СП «Укргаз-Энерго» имеет серьезные признаки монополиста, и согласие на его создание предоставлено с нарушением конкурентного законодательства: «Бесспорные доказательства монопольного положения приведены в уставных документах. Только ленивый не догадывался, что создается монополия на рынке снабжения и реализации в Украине природного газа».

З. Борисенко также выразила сомнение в том, что «Укргаз-Энерго» не будет иметь никакого отношения к газотранспортной системе Украины: «У меня все же возникает вопрос: как можно монопольно заниматься реализацией газа на территории Украины и не иметь никакого отношения к ее газотранспортной системе?»

Слезы министров

Глава Секретариата Президента Украины Олег Рыбачук не устает убеждать журналистов, что вопросы публичности тесно связаны с вопросами энергетической безопасности и конфиденциальности. По его словам, власть и, в частности, переговорщики, в этом контексте многие вещи считают несправедливыми. В частности, он имел в виду критику журналистов, которым ничего не остается, как теряться в догадках о том, что происходит,
Пожаловаться
Комментариев (0)
Реклама
Реклама