в!! в!! ̲ !:D

  21 ´07 18:25 : 573 : 6
  :
  - Where are you from?
  - I am from Kenya, and where are you from?
  - I am from Zimbabwe
  ...
  - Pizdish
  - Blya budu
   (6)
   
  Iryna_Nayas    09.09.2007, 22:30
  :  0
  Iryna_Nayas
  :84: :84:
  _i    09.09.2007, 22:30
  :  0
  _i
  ))) -))
  i-droid    25.07.2007, 14:03
  :  0
  i-droid
  (-;
  _i    25.07.2007, 14:03
  :  0
  _i
  .
  _    22.07.2007, 17:35
  :  0
  _
  :02:
  _i    22.07.2007, 17:35
  :  0
  _i
  ;)