Закрыть
Все сервисы
Главная
Лента заметок
Теги
Группы
Рейтинги

вОпрОсИкИ...

27 января´08 12:58 Просмотров: 423 Комментариев: 2
тАкс....длЯ мОих лЮпИмЫх фрЕндИкОв кИдАю нАшИ вОпрОсИкИ с прАвА...кАк и ОбЕщАлО!!фОтЬ))
Питання до заЛіку з предмету "Основи правознавства"
1. Які етапи розвитку проходить первісне суспільство? .
Охарактеризуйте їх.
2.Назвіть причини виникнення держави права.
3.Що таке юридичне право?
4.Основні теорії походження держави.
5.Що таке держава? Її ознаки
6.Що таке форма держави?ХарактерИстика.
7.Які існують функції держави? .
8. Що таке правова держаnа,що вона забезпечює і на чому грунтується? .
9. Що таке суверенність?
1 о. Основні принципи права.
11.Що таке мораль і право, їхні відмінності.
12.Джерела права
13.Види джерела права.
14.Види нормативно-правових aктів.
15.Що таке підзаконні акти? Їх види.
16.Норми права.
17.Класифікація норм права.
18.Характеристика галузей права.
19.Правопорушення.' Класифікація.
20.Проступки, ЇХ види.
21.Види юридичної" відповідальності.
22.Конституційне право.
23.Конституція України.
24.Джерела конституційного права України.
25.Конституційний лад.
26.Державні символи.
27.Громадянство України.
28.Умови припинення громадянства.
29. Принципи конституційного статусу людини і громадянина.
30. Які права передбачає Конституція України?
31. Верховна Рада України, її функції.
32. Президент України.
33. Адміністрація Президента України.
34. Кабінет Міністрів.
35. Адміністраційне право, джерела.
36. Види адміністративних стягнень.
37. Адміністративна правоздатність.
38. Що таке цивільне право?
39. Правоздатність. Цивільна дієздатність.
40.Право власності.
41.Спадкове право. Об'єкти спадкування.
42. Що слід розуміти під сім'єю за сімейним кодексом України?
4З. ЩО є джерелами сімейногр права?
44.Що таке шлюбний договір?
45.Які права та обов'язки у матері, батька та дитини?
46. Земельне право. Функції землі залежно від цілей використання.
47.Набуття права на землю.
48.Кримінальне право. Джерела Кримінального права.
49. Що таке кримінальна відповідальність та підстава для неї?
50.Поняття, ознаки, види та стадії злочину.
51.Поняття та види покарання.
52.Кримінальна відповідальність неповнолітніх.
фсЁ.....вОтЬ))=))))))лЯ-лЯ-лЯ!!
Пожаловаться
Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
БеГеМоТиК    27.01.2008, 13:00
Оценка:  0
БеГеМоТиК
мАя киця))))))))))))пАсиб))) :1: :1: :1:
Lorelay_Hale    27.01.2008, 13:00
Оценка:  0
Lorelay_Hale
нЕзАчтО!!чмЯфф....))
Реклама
Реклама