Закрыть
Все сервисы
Главная
Лента заметок
Теги
Группы
Рейтинги

Очередная публикация (юристам)

27 февраля´08 13:25 Просмотров: 1126 Комментариев: 16
В Газете "Правовий тиждень" от 26 февраля 2008 г. № 9 (82) опубликована моя статья: "Про обмеження в діяльності монополістів".
В одному з економічних словників термін монополізм (англ, monopolism) розглядається як тип економічних відносин, при якому окремі підприємці можуть нав'язувати власні інтереси своїм конкурентам та суспільству, ігноруючи їхні дійсні потреби та можливості.

Займати монопольне (домінуюче) становище на відповідному ринку товарів та/або послуг для підприємств вигідно. Проте, у зв’язку із цим виникає ряд неоднозначних наслідків. Суб'єкт господарювання-монополіст диктує свої умови споживачу й останній за відсутності альтернативи змушений купувати товари чи одержувати певні послуги в однієї компанії. Таким чином, ризик у втраті суб'єктом господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів та/або послуг прибутку не настільки великий, як, скажімо, у конкуруючих між собою компаній.

Проте, не виключно, що компанія-монополіст, яка не зазнає конкуренції на ринку поступово прийде до того, що при реалізації товарів та/або наданні послуг, почне «заощаджувати» на нових ідеях чи навіть коштах. Відповідно, знизиться якість реалізованих товарів або наданих послуг, що, в свою чергу, може призвести до втрати значної частини ринку, а надалі і до банкрутства компанії.
Більше того, законодавство України передбачає ряд обмежень для компаній-монополістів, що слугує свого роду захисним механізмом від випадків зловживання останніми домінуючим становищем на відповідному ринку реалізації товарів та/або наданні послуг.

Через відсутність офіційних роз'яснень судових органів відносно вищезгаданих обмежень суб'єкти господарювання, що займають монопольне (домінуюче) становище на тому чи іншому ринку товарів та/або послуг нерідко стикаються з проблемою їхньої інтерпретації, а також розуміння в цілому.

Таким чином, основною метою даної статті є розгляд, а також коментування випадків, при яких дії компаній-монополістів будуть розглядатися такими, що порушують антимонопольне законодавство України, і за що останні можуть бути притягнуті до відповідальності, передбаченої законом.

Відповідно до законодавства України, суб'єкти господарювання, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів та/або послуг і визнані у встановленому порядку монополістами , зобов'язані не допускати зловживання своїм монопольним становищем на ринку.

Варто відзначити, що згідно з ч. 1 ст. 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р. № 2210-III (далі – «Закон про захист конкуренції») зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.
Згідно з ч. 2 ст. 13 Закону про захист економічної конкуренції, зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, зокрема, визнається:

1) встановлення таких цін чи інших умов придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку;

2) застосування різних цін чи різних інших умов до рівнозначних угод з суб'єктами господарювання, продавцями чи покупцями без об'єктивно виправданих на те причин;

3) обумовлення укладання угод прийняттям суб'єктом господарювання додаткових зобов'язань, які за своєю природою або згідно з торговими та іншими чесними звичаями у підприємницькій діяльності не стосуються предмета договору;

4) обмеження виробництва, ринків або технічного розвитку, що завдало чи може завдати шкоди іншим суб'єктам господарювання, покупцям, продавцям;

5) часткова або повна відмова від придбання або реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації чи придбання;

6) суттєве обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин;

7) створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) чи усунення з ринку продавців, покупців, інших суб'єктів господарювання.

У зв'язку з тим, що вищенаведені норми Закону про захист економічної конкуренції трактуються на практиці неоднозначно, що в свою чергу призводить до виникнення ряду проблем, пропонуємо зупинитися більш детально на кожній із них.

1) Встановлення таких цін чи інших умов придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку

Вищевказана норма забороняє суб'єкту господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на певному ринку товарів та/або послуг, встановлювати такі ціни на свою продукцію, а також такі умови придбання товарів, які неможливо було б встановити за умови наявності значної конкуренції.

Встановлені монополістом ціни, повинні бути обґрунтованими з урахуванням реальної економічної вартості продукції. В окремих випадках певні орієнтири для встановлення цін визначаються нормативно-правовими актами.

Так, відповідно до п. 4 Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень, що затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.1995 р. № 135 (далі –«Положення про ціни»), регулювання цін на продукцію монопольних утворень здійснюється шляхом встановлення фіксованих цін, граничних рівнів цін, граничних рівнів торгових надбавок і постачальницько-збутових націнок, граничних нормативів рентабельності, або шляхом запровадження обов'язкового декларування зміни цін.

Таким чином, державні органи вправі визначати граничні рівні цін, перевищення або вихід за встановлену нижню межу яких з боку монополіста розцінюється як встановлення або монопольних-високих, або монопольних-низьких цін.

Варто пам'ятати, що обов'язок обґрунтування встановлених на ту чи іншу продукцію (або ж на надані послуги) цін покладається на самого монополіста. При оцінці обґрунтування встановлених цін, повинні враховуватися ряд факторів (понесені витрати на виробництво, умови окремо узятих договорів, що регламентують процес виробництва, а також постачання товарів і т.п.). Ціни обґрунтовуються монополістом у кожному конкретному випадку окремо.

Цікавою особливістю правового статусу групи суб'єктів господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку виробництва товарів та/або надання послуг в світлі антимонопольного регулювання є те, що відповідно до діючого законодавства України продукція, яка реалізується між суб'єктами такої групи не розглядається як товар (у традиційному його розумінні). Це означає, що ціни на продукцію, які встановлюються всередині групи суб'єктів господарювання-монополіста, можуть бути нижчими, аніж для споживачів, що не є членами групи.
У той же час, як свідчить практика, у випадку виявлення значного заниження цін всередині групи (нижче собівартості продукції, що випускається), органами Державної податкової служби провадиться вирахування сплачених монополістом податків на аналогічних умовах, як якби продукція реалізовувалася зовнішнім споживачам.

2) Застосування різних цін чи різних інших умов до рівнозначних угод з суб'єктами господарювання, продавцями чи покупцями без об'єктивно виправданих на те причин

Дана норма зобов’язує суб'єктів господарювання, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку утримуватися від застосування різних цін чи інших умов придбання (купівлі) товарів без об'єктивно виправданих на те причин. Це означає, що монополісту необхідно встановлювати однакові-рівні відпускні чи закупівельні ціни для всіх суб'єктів господарювання і споживачів, незалежно від їхнього географічного місцезнаходження, фінансового, економічного стану, державної приналежності, форми власності та підпорядкування.

У випадку, якщо компанія-монополіст встановить різні для споживачів та/або інших суб'єктів господарювання ціни, в силу ст. 13 Закону про захист економічної конкуренції розкид таких цін повинен бути об'єктивно обумовленим. І якщо при проведенні перевірки органами Антимонопольного комітету України (далі – «АМКУ») буде виявлено факт застосування різної вартості постачання (купівлі) товарів та/або послуг, останньому необхідно буде надати відповідне обґрунтування допущеного розкиду в цінах.

Разом з тим, ч. 4 ст. 189 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. містить норму, відповідно до якої в ході експортних, імпортних операцій при розрахунках з іноземними контрагентами, застосовуються контрактні (зовнішньоекономічні) ціни, що формуються з урахуванням цін і умов світового ринку, а також індикативних цін. Отже, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності відносно застосування цін діють спеціальні правила: обмеження по відношенню до цін та умов, що затверджуються органами влади для території України, на зовнішньоекономічні контракти не поширюються.

Даний висновок також підтверджується нормою, що міститься в п. 8 Положення про ціни, яка передбачає, що регулювання цін (тарифів) не поширюється на продукцію, що експортується, нову продукцію, виготовлену з застосуванням запатентованого винаходу і високоефективної технології створеної спеціально для цієї продукції (протягом трьох років з моменту постановки її на виробництво).

3) Обумовлення укладання угод прийняттям суб'єктом господарювання додаткових зобов'язань, які за своєю природою або згідно з торговими та іншими чесними звичаями у підприємницькій діяльності не стосуються предмета договору

Суб'єкту господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів та/або послуг забороняється укладати з контрагентами договори, якими обумовлюється виконання різного виду умов не пов’язаних безпосередньо з предметом таких договорів.

Наприклад, додатковими умовами може бути нав'язування придбання іншого товару або послуги, їхнього використання, відповідний гарантійний супровід і т.п.

В той же час, варто враховувати, що різні умови відповідного договору, у яких прямо не згадується про його предмет, можуть бути фактично з ним пов'язані. Наприклад, умова страхування майна, в даному випадку, не може вважатися додатковим зобов'язанням по договору, оскільки така дія спрямована на зниження можливих ризиків невиконання контрагентом своїх зобов'язань.

4) Обмеження виробництва, ринків або технічного розвитку, що завдало чи може завдати шкоди іншим суб'єктам господарювання, покупцям, продавцям

Вищевказана норма забороняє монополісту безпідставно обмежувати виробництво, припиняти технічний розвиток, а також випуск своєї продукції.
Слід зазначити, що згадані дії з боку суб'єкта господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів та/або послуг не допускаються, якщо такі обставини завдали чи можуть завдати шкоди іншим суб'єктам господарювання, покупцям чи продавцям.

Оскільки норми конкурентного законодавства України не містять спеціальних правил щодо поняття „збиток”, а також до його визначення, дана правова категорія повинна визначатися відповідно до загальних положень законодавства.

Так, відповідно до ст. 22 Цивільного Кодексу України від 16.11.2006 р. збитками є:

1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Іншими словами збитками охоплюються можливі прямі втрати, а також упущена вигода понесені суб'єктами господарювання й іншими особами внаслідок протиправної діяльності монополіста, пов'язаної з обмеженням виробництва, ринків або технічного розвитку.

Якщо у випадку заподіяння збитків з боку компанії-монополіста контрагентам та/або споживачам проблем з реалізацією норми, передбаченої п. 4 ч. 2 ст. 13 Закону про захист економічної конкуренції, як правило, не виникає (наявне фактичне підтвердження того, що збитки були заподіяні; розмір таких збитків є очевидним), то у випадку «можливості» його заподіяння – виникає ряд складностей. Труднощі пов'язані як із самою доказовою базою, так й з можливістю оцінки збитків, які могли бути заподіяні тому чи іншому контрагенту та/або споживачу.

5) Часткова або повна відмова від придбання або реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації чи придбання


Суб'єкту господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку забороняється необґрунтовано повністю або частково відмовлятися від придбання чи реалізації товару.
Варто відзначити, що покупці (продавці), що займають монопольне (домінуюче) становище на відповідному ринку товарів та/або послуг, зобов'язані набувати (реалізовувати) товари у суб'єктів господарювання, що мають можливість такі товари надати (придбати) за економічно обґрунтованими цінами навіть якщо відсутні альтернативні джерела такої реалізації чи придбання.

Разом з тим, заслуговує на увагу той факт, що яких-небудь обмежень, пов'язаних із здійсненням компанією-монополістом комерційної діяльності через власні торгові підприємства (тобто через підприємства, що входять до складу єдиної групи суб'єктів господарювання, що займають домінуюче становище на ринку) без реалізації товару безпосередньо споживачам законодавством України прямо не передбачено.

Тим не менш, в тому випадку, якщо споживач все-таки звернеться безпосередньо до компанії-монополіста, остання буде не вправі йому (їм) відмовити.

6) Суттєве обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин


Наведене правило забороняє монополісту істотно обмежувати конкурентноздатність інших учасників ринку. При цьому необхідно відзначити, що критеріїв «істотності» подібного обмеження, так само як і об'єктивно виправданих на такі дії причин, на законодавчому рівні не визначено.

У випадку виявлення органами АМКУ дій монополіста, що спрямовані на істотне обмеження конкурентноздатності інших суб'єктів господарювання, останньому необхідно буде обґрунтувати необхідність подібного обмеження.

В якості прикладу обмеження конкурентноздатності інших суб'єктів господарювання, можна навести ситуацію, коли компанія-монополіст встановлює на свою продукцію настільки занижені ціни, що її конкуренти не в силах їх підтримувати, внаслідок чого змушені покинути ринок. Врешті-решт, ринкове становище домінуючої компанії зміцнюється, в результаті чого вона може підняти ціну вище попереднього рівня й одержати надприбуток.

7) Створення перешкод доступу на ринок, виходу з ринку) чи усунення з ринку продавців, покупців, інших суб'єктів господарювання


Суб'єкти господарювання, що займають монопольне (домінуюче) становище на тому чи іншому ринку товарів і (чи) послуг не повинні штучно створювати такі умови, при яких нові учасники не зможуть увійти на ринок, чи вийти з нього, а також умови, що цілком виключать можливість присутності продавців, покупців, інших суб'єктів господарювання на підконтрольному їм ринку.

Необхідно звернути увагу, що переліку конкретних дій, які можна було б розглядати в якості таких, що спрямовані на створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) або усунення з ринку продавців, покупців, а також інших суб'єктів господарювання законодавством України не передбачено.

Критеріями, що дозволяють віднести ту чи іншу комерційну діяльність компанії-монополіста до правопорушення, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 13 Закону про захист конкуренції є:

1) спрямованість на створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) чи усунення з ринку конкретних чи заздалегідь не визначених продавців, покупців, інших суб'єктів господарювання, що в свою чергу, повинне бути кінцевою метою такої діяльності;

2) здатність таких дій реально створити перешкоди доступу на ринок (виходу з ринку) чи усунення з ринку конкретних продавців, покупців, інших суб’єктів господарювання.

Та обставина, що створені перешкоди при наявності всіх вищенаведених ознак в силу різних причин фактично не торкнулися безпосередньо окремих учасників ринку, не є вирішальним для кваліфікації дій компанії-монополіста як правопорушення і не може слугувати підставою для звільнення останнього від відповідальності.

Питання про наявність або відсутність в діях суб'єкта господарювання ознак даного виду правопорушення вирішується органами АМКУ в кожному конкретному випадку індивідуально.

Олександр Шкудун

Юрист
ЮФ «САЛКОМ»

P.S. В электронном варианте статья появится на официальном Газеты, но позже.

Теги: публикации
Пожаловаться
Комментариев (16)
Отсортировать по дате Вниз
MaDe+In+MaMa    10.03.2008, 13:24
Оценка:  0
MaDe+In+MaMa
Привет.
)))ги ги....Спасибо.
Проехали.
Как твои делишки???
Derian    10.03.2008, 13:24
Оценка:  0
Derian
Всё замурчательно! :))
MaDe+In+MaMa    07.03.2008, 09:36
Оценка:  0
MaDe+In+MaMa
Привет!
Прости, я вчера не хамила.
просто было плохое настроение и день не лучше, а тут ещё ты разозлил....

Извени, больше такое не повториться.
Derian    07.03.2008, 09:36
Оценка:  0
Derian
Очень на это надеюсь.
Ладно. Проехали ;)
MaDe+In+MaMa    05.03.2008, 11:34
Оценка:  0
MaDe+In+MaMa
А я не люблю задавак..

спросила..можно было просто ответить..откуда ты знаешь почему я такая не внимательная была????ну ну..

на самом деле я внимательный еловек.

просто всякое бывает.не люблю не точностей в своих догадках.
Derian    05.03.2008, 11:34
Оценка:  0
Derian
Да верю, верю, что ты очень внимательный "еловек". Честное слово! )
Кроме того, гадать здесь ничего не нужно, всё написано русским по белому! И моя специальность и где работаю.
Р.S. Ты не понимаешь, что я делаю на сайте знакомств?! А ты уверена, что Бигмир - это исключительно сайт знакомств?! Или ты видела у меня на страничке соответствующую графу: "ищу девушку?!", "Познакомлюсь" и тд?!
У меня здесь фотоальбом. Я веду здесь дневник и я здесь просто общаюсь.
Не понимаю я тебя вообще если честно. И со стулов лучше больше не падай. Они совсем не для этого предназначены ;)
П.С. Хамов не терплю. Твой коммент удаляю. Подбирай выражения! И вообще, не думаю, что мне будет интересно наше с тобой дальнейшее общение.
MaDe+In+MaMa    29.02.2008, 09:53
Оценка:  0
MaDe+In+MaMa
ффуууу....вот не люблю такого...

нельзя же просто ответить на вопрос..нужно ещё и попарить мозги))беее....
Derian    29.02.2008, 09:53
Оценка:  0
Derian
А я не люблю вопросов, ответы на которые можно вообще безо всяких усилий и лишних поисков получить самостоятельно не уходя со станицы, на которой находишься ;)
П.С. К тому же, ещё больше я не люблю невнимательных девушек ;)
MaDe+In+MaMa    28.02.2008, 09:21
Оценка:  0
MaDe+In+MaMa
ага...квартире дают..но только с одним условием-ты должен оставаться дворником..))га га....


партизан....я его серьёзно спрашиваю, а он....шутитть....
Derian    28.02.2008, 09:21
Оценка:  0
Derian
Какой партизан?! Всё у тебя перед глазами! (В том числе моя специальность) Необходима лишь чуточка внимательности ;)
Джедаевич    27.02.2008, 23:56
Оценка:  0
Джедаевич
Йа йа, майн капитан !

:05:
Derian    27.02.2008, 23:56
Оценка:  0
Derian
Ты, ты.. :)
Джедаевич    27.02.2008, 23:08
Оценка:  0
Джедаевич
Я зламаюсь, щоб все це прочитати по украiнськi.

:05:
Derian    27.02.2008, 23:08
Оценка:  0
Derian
О, так ти ще пам'ятаєшь рідну мову?! :)
MaDe+In+MaMa    27.02.2008, 19:16
Оценка:  0
MaDe+In+MaMa
а кто ты по специальности?????
Derian    27.02.2008, 19:16
Оценка:  0
Derian
Если честно - дворник... Да, профессия не фонтан, конечно. Но в последнее время Черновецкий зарплаты поднял, квартиры обещает... Только ты ццц... никому не говори! Это страшная тайна! ;)
Реклама
Реклама