.........

  29 ´08 15:05 : 411 : 16
  ...... ..... - ))))))))))))))))


   (16)
   
  @  ()  30.04.2008, 11:02
  :  0
  ))))))))))))))) :01: :01:
  *    30.04.2008, 11:02
  :  0
  *
  ))
  Memoirs    29.04.2008, 22:31
  :  0
  Memoirs
  ! :4: :4: :4:
  *    29.04.2008, 22:31
  :  0
  *
  Shurik_blablabla    29.04.2008, 21:04
  :  0
  Shurik_blablabla
  :01: :01: :01:
  *    29.04.2008, 21:04
  :  0
  *
  0_ ... )))
  Deleted_!    29.04.2008, 19:17
  :  0
  Deleted_!
  ... ... 7 )))) 4 )))) :09: ) :02:
  *    29.04.2008, 19:17
  :  0
  *
  )).....)
  eLOVE    29.04.2008, 18:49
  :  0
  eLOVE
  *    29.04.2008, 18:49
  :  0
  *
  ))
  Deleted_!    29.04.2008, 18:43
  :  0
  Deleted_!
  ? :09:
  *    29.04.2008, 18:43
  :  0
  *
  ... ?
  eLOVE    29.04.2008, 18:10
  :  0
  eLOVE
  ))
  *    29.04.2008, 18:10
  :  0
  *
  ...
  Olya__    29.04.2008, 17:59
  :  0
  Olya__
  :09: :4:
  *    29.04.2008, 17:59
  :  0
  *
  0_.... )