Закрыть
Все сервисы
Главная
Лента заметок
Теги
Группы
Рейтинги

91

24 июня´08 0:13 Просмотров: 306 Комментариев: 0
91. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов’язання.
Стаття 614. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання
1. Особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом.
Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання.
2. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов'язання.
3. Правочин, яким скасовується чи обмежується відповідальність за умисне порушення зобов'язання, є нікчемним.

1. Вина не є неодмінною умовою відповідальності за порушення зобов'язання: договором або законом може встановлюватися відповідальність боржника незалежно від його вини. Але, якщо інше не передбачене договором або законом, відповідальність за порушення зобов'язання настає за наявності вини порушника. Вона рівною мірою застосована і до громадян, і до юридичних осіб. Вина останніх виявляється через винне поводження працівників відповідної організації.
2. Вина у цивільному праві визначається як психічне ставлення особи до своєї протиправної поведінки та її наслідків. Але Цивільний кодекс не містить визначення вини, а надає визначення невинуватості: особа вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання. Таке визначення є недостатньо конкретним, оскільки не містить критерію достатності вжитих боржником з метою належного виконання зобов'язання заходів. Відповідно до ст. 509 цього Кодексу зобов'язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості. Виходячи з цих засад має встановлюватися і наявність або відсутність вини: особа має визнаватися невинуватою, якщо вона вжила всіх заходів для належного виконання зобов’язання при тому ступені турботливості й обачності, що вимагалася від неї за характером зобов'язання й умовами обороту. Коментована стаття розглядає дві форми вини – намір і необережність, хоч критерії для їх розмежування в Кодексі не наведені. Необережність, в свою чергу, розрізняється або як легка, або як груба необережність, залежно від ступеня нехтування винною особою своїми обов’язками за зобов’язанням з врахуванням конкретних обставин справи. За загальним правилом, обсяг відповідальності особи за порушення нею зобов’язання не залежить від форми її вини (умисел чи необережність), тобто, збитки відшкодовуються у повному обсязі незалежно від того, чи діяла особа навмисно, чи необережно. Слід зауважити, що окремою нормою закону може бути передбачено, що відповідальність особи настає лише при наявності грубої необережності в діях правопорушника, а легка необережність звільняє його від відповідальності. Так, за п. 3 ст. 950 зберігач за договором зберігання відповідає за втрату (нестачу) або пошкодження речі після закінчення строку зберігання лише за наявності його умислу або грубої необережності.
Порушення зобов'язання визнається таким, що сталося внаслідок випадку, якщо особа доведе відсутність своєї вини. В цьому випадку, якщо інше не передбачене договором або законом, відповідальність боржника не настає. Однак треба враховувати, що залежно від вини застосовуються лише ті наслідки порушення зобов'язання, які є мірами відповідальності, а застосування інших наслідків не залежить від вини (див. ст. 611 цього Кодексу і коментар до неї).
На відміну від кримінального права, у цивільному праві діє презумпція вини: особа, яка порушила зобов'язання, вважається винною, поки не доведе відсутність своєї вини.
3. Відповідно до принципів розумності та справедливості не допускається повне усунення попередньою угодою відповідальності за порушення зобов'язання. Отже, правочин, яким скасовується чи обмежується відповідальність за умисне порушення зобов'язання, є нікчемним. Однак слід враховувати, що на практиці буває досить складно, а у деяких випадках неможливо відрізнити умисне порушення зобов'язання від грубо-необережного його порушення.

Пожаловаться
Комментариев (0)
Популярные заметки S4actie2
Реклама
Реклама