Закрыть
Все сервисы
Главная
Лента заметок
Теги
Группы
Рейтинги

Результати зовнішнього оцінювання

Отредактирована 8 июня´10 21:35 Просмотров: 1576 Комментариев: 0
Оцінювання робіт абітурієнтів проводиться за нормалізованою (рейтинговою) шкалою 100-200 балів (далі – шкала 100-200 балів).
 Увага!Результати зовнішнього оцінювання абітурієнта з предмета можуть бутианульовані рішенням Українського центру оцінювання якості освіти запропозиціями регламентних комісій регіональних центрів оцінюванняякості освіти у випадках: виявлення в період часу, відведеного навиконання тесту, в абітурієнта або на його робочому місці будь-якихтехнічних засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення,збереження, відтворення інформації, друкованих або рукописнихматеріалів, що не передбачені процедурами тестування; неправильного абонеповного оформлення бланків відповідей, що унеможливлює встановленняномера зошита, із яким працював абітурієнт; виконання роботи не наробочому місці, визначеному Українським центром оцінювання якостіосвіти; виконання роботи іншою особою; спілкування в процесі роботи надтестом з іншими абітурієнтами; списування роботи в іншого абітурієнта;пошкодження абітурієнтом бланків відповідей, що унеможливлює їхавтоматизовану обробку; персоналізації роботи абітурієнтом;неповернення бланків відповідей особам, які проводять тестування, післязавершення часу, відведеного на виконання тесту.
Рішення проанулювання результатів приймається на підставі аудиторного протоколупроведення зовнішнього оцінювання, актів про порушення вимог цьогоПорядку, карт спостереження за процедурами проведення зовнішньогооцінювання, інших документів, де відображено стан проведеннязовнішнього оцінювання.
Офіційне оголошення результатів зовнішньогооцінювання здійснюється шляхом їх розміщення на персональнихінформаційних сторінках веб-сайту Українського центру оцінювання якостіосвіти. Інформація про день розміщення на веб-сайті Українського центруоцінювання якості освіти результатів зовнішнього оцінюванняоприлюднюється через засоби масової інформації.
Сертифікат –документ, що засвідчує факт проходження особою зовнішнього оцінювання,отримані нею результати. До Сертифіката додається інформаці-йна картка,де вказано результати зовнішнього оцінювання з усіх предметів, із якихабітурієнт проходив тестування.
 Сертифікат вручається особі під часїї реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні. Інформаційну карткудо Сертифіката абітурієнт роздруковує самостійно з персональноїсторінки, розміщеної на веб-сайті Українського центру оцінювання якостіосвіти, після офіційного оголошення результатів зовнішнього оцінюванняз усіх предметів.
Облік Сертифікатів здійснюється Українськимцентром оцінювання якості освіти за окремим реєстром спеціальнихномерних голографічних наліпок, розмі-щених на них.
У разі втратиабо пошкодження Сертифіката абітурієнт може звернутися до відповідногорегіонального центру оцінювання якості освіти з письмовою заявою провиготовлення дубліката Сертифіката. Виготовлення дубліката Сертифікатаздійснюється за кошти фізичної особи, яка його замовляє.
Українськийцентр оцінювання якості освіти надає можливість доступу до інформаціїпро результати зовнішнього оцінювання абітурієнтів приймальним комісіямвищих навчальних закладів для перевірки достовірності даних, указаних уСертифікаті та інформаційній картці. Поширення та використанняінформації про результати проходження особою зовнішнього оцінювання безїї письмової згоди заборонено.

За матеріалами ресурсу "Сучасна освіта"
Теги: оцінювання, результаты, егэ, зно 2010, зно 2010 новини, зно 2010 тести
Пожаловаться
Комментариев (0)